Anunci Exposició Publica Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut per a la construcció de pistes de tenis i paddel annexas al camp de futbol de Formentera

Anunci Exposició Pública del Projecte Bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut per a la construcció de pistes de tenis i paddel annexes al camp de futbol de Formentera