C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de Formentera"

C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de Formentera"