C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "

C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "