C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012.

C10/2009 Anunci formalització contracte "Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. Any 2012"