C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics

C10/2014 Negociat Equipament informàtic per a serveis crítics
Plec tècnic i clàusules administratives, feu clic aquí

Nomenament mesa expedient C10/2014

Acta constitució mesa de contractació

Acta segona reunió mesa de contractació

Acta tercera reunió mesa de contractació

Propostes econòmiques

Informe tècnic inicial

Convocatòria de mesa de contractació