C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera

C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera

C09/2014 Nomenament mesa de contractació

C09/2014 Anunci segona mesa de contractació