C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020

C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Anunci

Anunci BOIB

Informe jurídic

Anunci acord