C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020

C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a l'annex III al litoral del TM de Formentera període 2016-2020

- Anunci licitació

- Anunci BOIB

- Plec clausules administratives

- Plec prescripcions tecniques

- Nomenament mesa de contractació (1-4-2016)

- Anunci convocatòria mesa de contractació (19 d'abril de 2016)

- Acta de constitució mesa de contractació (26 d'abril de 2016)

- Acta de la segona reunió (9 de maig de 2016)

- Acta de la tercera reunió (9 de maig de 2016)

- Acta de la quarta reunió (13 de juny de 2016)

- Anunci d'adjudicació i formalització Lot 2 (10/11/2016)

- Anunci d'adjudicació i formalització Lot 63 (10/11/2016)

- Anunci d'Adjudicació i formalització del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada delslots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, període 2016-2020”, Estiu 2017 (22/05/2017)