Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)”

Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)”

Memòria

Anexos a la memòria

Plànols

Plecs

Pressupost

SSE

Anunci exposició pública del projecte

Anunci delegació de competències del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern per la aprovació del projecte bàsic i d’execució