El President del Consell de Formentera es desplaça a Mallorca per a la signatura d’un protocol en matèria esportiva

La signatura ha estat presidida pel president del GB i en presència dels presidents de la resta de Consells Insulars

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, s’ha desplaçat avui fins a Mallorca per a la signatura d’un protocol de col·laboració en matèria d’instal·lacions esportives i juvenils, mitjançant la Fundació Illesport, presidit  pel president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, i amb la presència dels presidents dels consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, a més del conseller d’Esports del GB, Mateu Cañellas.

El Programa de millora d’instal·lacions i equipaments esportius a les Illes Balears té com a finalitat planificar i programar les xarxes d’equipaments esportius de les Illes per tal de fomentar l’activitat físico-esportiva dels ciutadans. Seguint les directrius assenyalades en la Llei de l’esport, els objectius que estableix el Programa de millora d’instal·lacions i equipaments esportius de les Illes Balears pel seu àmbit d’actuació són, principalment, distribuir harmònicament els equipaments esportius per tal de promoure un desenvolupament equilibrat del territori. Cadascun dels Consells Insulars, tindrà la facultat de decidir a que projectes destinaran la partida rebuda. 

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans, dotant-los dels equipaments necessaris i completar la xarxa d’equipaments esportius existents, potenciant els de titularitat pública,  entre d’altres. 
 
El Consell Insular de Formentera compta amb un pressupost de 1.578.947,37 euros, dels quals ja va rebre una partida l’any passat i que des d’aquest any anirà distribuït de la següent manera:
- Any 2010: 87.719,30
- Any 2011: 614.035,09
- Any 2012: 877.192,98

Aquesta iniciativa, permetrà l’acondicionament i la nova construcció d’instal·lacions esportives a l’illa de Formentera, fet molt ben valorat per part del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, que considera l’inversió en instal·lacions esportives, una de les màximes prioritats per aquest equip de govern.

Aquest programa del Govern Balear, també contempla la inversió de 2.000.000 d’euros en programes de tecnificació esportiva dirigits a les joves promeses de les Illes Balears.