Formentera deixarà d’aplicar les mesures excepcionals d’estalvi d’aigua

El Consell de Formentera, a través de la seva consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, retirarà a partir de demà divendres 28 d’agost el ban municipal sobre mesures d'estalvi d'aigua que ha aplicat la institució insular durant els mesos centrals d'estiu, “moment de màxim consum d’aigua”.

Fase més crítica superada
“Una vegada superada la fase més crítica ja es pot fer un us normal d’aquest bé per part de la institució insular que des del passat 20 de juliol amb l'objectiu de no esgotar les actuals reserves d'aigua, va dur endavant les següents mesures d'aplicació interna”, segons ha enumerat Aguilera:
- Reduir al mínim els regs dels jardins públics.
- Reservar les tècniques d'ús intensiu d'aigua per netejar els carrers només en casos excepcionals i de motivada necessitat.
- Suspendre l'activitat de reg de camins i aparcaments.
- Suspendre l'activitat de rentat de vehicles del Consell de Formentera.
- Fer un ús responsable de l'aigua i reduir-ne al màxim el seu consum.

Agraïment a la població
Tot i així, la consellera ha remarcat que “l’aigua és un bé escàs i per això sempre s’ha de fer un ús responsable”. Aguilera ha agraït a la població el suport que ha donat en aquest tema al seguir les recomanacions que es varen fer als particulars tal com:
- Reduir al mínim els regs dels jardins.
- No realitzar activitats recreatives que impliquin l'ús d'aigua dessalada com omplir piscines.
- Evitar la neteja de vehicles.
- Fer un ús responsable de l'aigua i reduir-ne al màxim el seu consum.

Reserves d’aigua assegurades
“La fase de consum més alta ja ha finalitzat i les reserves produïdes per la planta dessaladora d’aigua marina d’Es Ca Marí estan gairebé al 30 per cent, unes reserves que se consideren suficients per finalitzar la temporada sense cap problema en el servei”, segons ha declarat la consellera de Medi Ambient.

Avaria a principi d’estiu
Aguilera ha recordat que el passat 11 de juny es va produir una avaria a la dessaladora que va fer que durant uns dies el cabdal d'aigua dessalada produïda fos inferior a la demanda d'aigua atesa. I això va provocar una disminució de les reserves d'aigua acumulades en els dipòsits d'aigua de l'illa. Tenint en compte aquest fet, el Consell de Formentera “per evitar que s’esgotaren les reserves d’aigua, i coneixedor de què durant la segona quinzena de juliol i l'agost el consum sol ser superior a la producció de la dessaladora, va fer aquestes mesures d’aplicació interna”, ha conclòs.