La comissió de Govern de Formentera adjudica la demolició del centre comercial de Sant Ferran


revisiocadastre_webLa Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, celebrada la darrer setmana d’agost, ha aprovat l’adjudicació de les obres de demolició de les edificacions emplaçades al carrer Major de Sant Ferran a l’empresa Construcciones y Excavaciones Erri- Berry S.L. per un import de 83.038,77 euros (IVA inclòs).

La mesa ha adjudicat per unanimitat la demolició de les edificacions executades segons llicència 142/2004 i anul·lada per sentència num.76, de 4.2.2009, de TSJB, a aquesta empresa per complir amb els requisits del plec de clàusules administratives i per ser considerada l’oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri per a la seva valoració.
 
L’empresa s’ha compromès a executar el contracte per aquest import en un termini de dos mesos a comptar des de l’inici de les obres de demolició, que hauràn d’esperar fins els 15 d’octubre, data en què finalitza la moratòria que prohibeix l’execució d’obres als nuclis urbans.

El pressupost màxim proposat pel Consell de Formentera era de 157 mil euros, IVA exclòs. En total s’han presentat sis empreses al procés d’adjudicació.