El Consell de Formentera reclama la contrucció dels habitatges protegits a Formentera

vpo2013 webDavant la imminent redacció dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2014, el conseller d’Hisenda, Territori i Urbanisme del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell, ha comparegut avui en roda de premsa per demanar al Govern Balear l’assignació econòmica necessària i suficient per desenvolupar el projecte dels habitatges de protecció oficial al nucli urbà de Sant Ferran.

Recordem que durant l’any 2011, el Consell Insular de Formentera va cedir un terreny a l’Ibavi que, juntament amb un altre terreny que hi limita adquirit entre l’Institut Balear de l’Habitatge i la institució insular, varen conformar un espai suficient per a la construcció de 14 habitatges de protecció oficial.

Durant l’any 2011 també es va portar a terme tota la tramitació administrativa i d’atorgament de les llicències necessàries per a la seva construcció, amb la previsió per part de l’IBAVI que les obres podrien començar a l’hivern 2012/2013, ja que es tracta d’un projecte prioritari dins de la programació de l’Institut Balear de l’Habitatge. Així mateix, al llarg de l’any 2012, es varen mantenir diverses reunions, on es plantejà la possibilitat de començar les obres dins l’any 2013.

La demanda d’aquest tipus d’immoble a Formentera és molt elevada i les dificultats d’accés a un habitatge són molt importants. Per aquest motiu i després de 2 anys de retard, des de l’equip de govern del Consell Insular es vol fer arribar la preocupació pel desenvolupament d’aquest projecte, així com ser informat sobre l’estat actual de tramitació i les previsions que tenen des de l’Ibavi per a l’inici d’aquesta promoció.

Des del Consell de Formentera sempre s’han fet les passes necessàries per poder dur endavant aquest projecte al nucli de Sant Ferran, per la qual cosa és responsabilitat del Govern Balear i de l’Institut Balear de l’Habitatge complir amb aquest compromís cap a a la ciutadania de Formentera.

Aquesta promoció ha estat dissenyada d’acord amb l’entorn urbà de Sant Ferran i es tracta d’un projecte contemporani que respecta la tradició i a la vegada, incorpora importants mesures mediambientals i d’estalvi energètic, tant en l’ús de materials, com pel que fa al sistema constructiu i en la gestió de l’habitatge.

Tal i com s’estableix en el conveni, la totalitat dels habitatges es destinaran a lloguer i en el moment de l’adjudicació, es prioritzarà als residents de Formentera, especialment als més joves. La inversió total d’aquest projecte (adquisició de sòl i obra) puja a 1,75 milions d’euros.