Tots els partits acorden els 15 grans temes que demanaran al Govern Balear

juntadeportaveusAvui matí la Junta de Portaveus del Consell de Formentera, formada pels portaveus de cada grup polític amb representació al Consell i el president de la institució insular, Jaume Ferrer, ha consensuat un llistat amb els 15 grans temes que traslladarà al Govern Balear perquè es duguin endavant durant aquesta legislatura.

Segons ha explicat el president en una roda de premsa conjunta, que ha comptat amb la participació de tots els grups, “aquests són els projectes prioritaris de l’illa, que hem aprovat amb el consens de tots perquè no depenen de colors polítics”.

Calendarització de les actuacions
L'objectiu és facilitar a les institucions implicades en el finançament la calendarització de les actuacions. Per això aquesta proposta, que serà ratificada per unanimitat en el pròxim ple del Consell de Formentera, serà enviada al Govern Balear i se li entregarà també a la seva presidenta, Francina Armengol, en la pròxima visita que faci a l’illa, segons han acordat.


La proposta consensuada està dividida en tres eixos.

    1. Projectes relacionats amb millores d'ordenació i millora del territori

Ordenar i netejar l'estany des Peix: donar a l'espai el valor mediambiental que té, regular els fondejos i crear una ruta de passeig per la vora de l'Estany que creï una nova façana per la Savina.

Posar en marxa la bassa de rec i que la depuradora i l'emissari funcionin de manera adequada: iniciar el sistema de depuració terciària i obtenir aigua apta per a l'ús agrícola.

Recuperar ses Salines: crear un centre d'interpretació a ses Salines, restaurar els Béns d'Interès Cultural que es troben al Parc i obtenir una xarxa de rutes per a vianants i bicicletes que donin a conèixer el valor paisatgístic i històric de ses Salines, amb panells informatius per interpretar la flora i fauna existents al Parc.

Ordenar el port de la Savina: millorar la gestió, la seguretat i els serveis del Port de la Savina sense la necessitat d'ampliar-lo.

    2.  Projectes relacionats amb regulacions i millores de finançament

Regular el fondeig d'embarcacions a tot el litoral de l'illa: posar en marxa un pla de regulació de fondejos a tot el litoral de l'illa de Formentera.

Transferir la promoció turística:  reprendre les negociacions per dotar l'illa dels recursos necessaris per realitzar una promoció turística pròpia.

Capacitar l'illa per a la fixació i gestió d'una taxa a l'entrada de vehicles: crear el marc jurídic pertinent per habilitar l'illa de Formentera a establir i gestionar una taxa a l'entrada de vehicles a l'illa.

Pactar els criteris de finançament: no pensar Formentera com a municipi a l'hora de fixar els criteris de repartiment sinó tenir en compte la realitat de Formentera com a illa, amb un territori extens i variat.

Regular el transport marítim: avançar en la regulació del transport marítim a Formentera, l'única illa de la Comunitat Autònoma a la qual només s'hi pot accedir per mar.

Nova llei de consells: que el Govern redacti una nova Llei de consells insulars, i si no una específica pel Consell de Formentera.

    3. Projectes relacionats amb la millora de serveis a l'illa

Posar en funcionament els nous centres educatius de Sant Ferran: construir de manera coordinada els dos centres educatius i traslladar l'activitat escolar del sud al nord del poble, alliberant l'actual espai escolar per a millorar l'oferta cultural i de serveis de Sant Ferran.

Creació d'un centre integral d'atenció a les persones majors de 50 anys: convertir l'edifici de l'actual Centre de Dia en un referent integral de serveis per a persones majors de 50 anys, des del menjar a domicili, la bugaderia, podologia, com la possibilitat de pernoctar-hi de manera puntual o habitual.

Fomentar el lloguer d'habitatges: traslladar a Formentera la presència d'un organisme que fomenti i faciliti el diàleg entre propietaris i llogaters de vivenda.

Obrir el Museu de Formentera: comptar a l'illa amb una instal·lació de museu que permeti a la població de l'illa superar les limitacions de sales  actuals per accedir a continguts culturals.

Treballar per modernitzar la central elèctrica de Formentera: instal·lar el tercer cable que garanteixi el subministrament elèctric i eviti haver de posar en marxa la turbina de Ca Marí.