Les obres d'ampliació de l'Escoleta infantil sa Miranda de Formentera avancen a molt bon ritme

Les previsions marquen que per al proper curs escolar es podran ofertar el doble de places de 0-3 anys.
Les obres d’ampliació de l’escola infantil “Sa Miranda” de Formentera avancen segons els terminis establerts, el què permetrà oferir el doble de places per al curs escolar 2010/2011.
Avui, s’ha realitzat una visita oficial a les obres, amb la presència de la delegada territorial d’Educació a les Pitiüses, Margalida Marí, el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera d’Educació i Cultura, Sònia Cardona.
Tal com s’ha pogut observar a la visita, l’estructura del nou edifici està completament acabada, i en aquests moments s’està treballant amb la impermeabilització de tota la coberta i  amb la distribució interior. Així mateix, ja s’ha realitzat el replanteig del passadís que connectarà el nou edifici amb l’actual edifici (el replanteig és la simulació de la distribució interior dibuixada al terra de la nova estructura). Aquesta intercomunicació dels espais permetrà una relació immediata amb els nens i els jocs.
L’ampliació d’aquesta infrastructura contempla l’edificació d’un altre aulari, que suposarà un augment de 495 m2, dividits en 3 aules escolars, una zona de descans, una sala de professors i altres espais polivalents (es duplicarà l’actual dimensió de l’escola). Aquests espais estaran propers a la zona de joc i a l’aulari on es desenvoluparan les activitats comunes del centre, lloc on els pares podran veure les diferents feines realitzades pels seus fils.
L’objectiu és adaptar el programa educatiu en dos línies, com a resposta a l’augment de la població i  a la demanda generada des de la ciutadania. Aquesta ampliació suposa una petita redistribució dels espais existents a l’escoleta, adaptant-los a les noves necessitats del ciutadà, i amb la creació d’un nou edifici que englobarà dos aularis de 2-3 anys, i un aulari de 1-2 anys, així com els serveis generals de l’escola infantil.
L’equip de govern del Consell de Formentera ha recalcat la importància d’invertir en educació i s’ha mostrat satisfet d’acomplir amb una de les prioritats d’aquesta legislatura. Així mateix, han aprofitat per a recordar la futura construcció de l’escola a dos línies al nucli urbà de Sant Ferran, què permetrà completar aquesta manca de places infantils existent a dia d’avui a Formentera.
Recordem que l’EIP La Miranda és un centre depenent del Consell de Formentera que compleix amb tots els requisits necessaris per a funcionar com a centre de primer cicle d’educació infantil. El Govern Balear ha verificat que compta amb la distribució d’espais adients i els professionals necessaris per satisfer la finalitat educativa del centre. Igualment s’ha comprovat la idoneïtat dels requisits de titulació i l’acreditatiu dels professionals docents, pel que queda garantida la qualitat de l’ensenyament.
El Consell de Formentera s’ha implicat molt en l’adequació de les instal·lacions i activitats educatives infantils a la realitat social existent a Formentera, amb multitud d’activitats organitzades en col·laboració amb  l’Institut de la Primera Infància. Així mateix, forma part de la Xarxa d’Escoles Públiques de les Illes Balears, la qual aportarà molts avantatges per a la gestió de les escoles infantils de Formentera.
El termini d’execució de l’obra és de 10 mesos  i el pressupost per al qual s’ha adjudicat és de 781.906,10 euros a l’empresa Ferrovial-Agroman. El Govern Balear, aportarà la quantitat de 222.000,00€, Iva inclòs.