Constituïda la Comissió Negociadora per a l’elaboració del primer Pla d’Igualtat Intern del Consell de Formentera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Igualtat, informa que avui s’ha constituït la Comissió Negociadora per a l’elaboració del primer Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Formentera. Aquest pla té com a objectiu aconseguir la igualtat pel que fa a l’organització interna del Consell, així com afavorir la formació i consciència de gènere del personal del Consell per tal que les actuacions, plans i polítiques de l’administració local incloguin la perspectiva de gènere.

Aquesta comissió es reunirà tres vegades, avui s’ha constituït amb representants de l’àrea d’Igualtat, impulsora del pla, amb la consellera Vanessa Parellada i la tècnica Sofia Vergara, així com de l’àrea de RRHH, fonamental en l’elaboració del mateix, amb la consellera Paula Ferrer i el tècnic Vicent Ribas, i representants del personal a través de les organitzacions sindicals.

Diagnosi i Pla d’Acció
“En la segona reunió es presentarà ja la diagnosi de la situació del Consell per veure com es troba actualment la realitat de la igualtat entre dones i homes a la nostra entitat. A través d’aquesta diagnosi es veuran quines són les principals necessitats i d’aquí sortiran les prioritats i mesures a incorporar en el Pla”, segons ha explicat la consellera d’Igualtat.

A la tercera reunió es presentarà el Pla d’Acció “per vetllar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de dones i homes al Consell Insular de Formentera”, segons ha afegit Parellada que ha conclòs que “treballarem per tenir una bona diagnosi per assolir una vertadera igualtat al Consell”.

L’elaboració del Pla d’Igualtat Intern es contempla al primer Pla d’Igualtat de Formentera, vigent des del 2019 fins al 2022, i també a la llei d’Igualtat de les Illes Balears, i serà conduït per la consultora Coop4equality Projectes d’Innovació Social.

8 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera