Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86