Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06

Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat i urgència d’ocupació directa i immediata de les finques afectades per l’execució de les obres de prolongació del C/Aigua Dolça, as pujols afectats per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06