Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412

Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412