Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168

Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168