Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457