Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA

Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA