Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285