Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera