Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als articles 103 i 104 i la Disposició Transitòria segona de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

  1. Aprovació inicial de la modificació núm. 5 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la seua adaptació als arts. 103 i 104 i la DT 2a. de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears. Sotmetiment a informació pública
  2. Memoria justificativa
  3. Annex: informe tècnic agronòmic