Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020

 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020