Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica