Anunci exposició pública del projecte executiu de l’obra anomenat “Millora i ordenació de l’accés a la zona sociosanitària de Formentera”

Anunci exposició pública del projecte executiu de l’obra anomenat “Millora i ordenació de l’accés a la zona sociosanitària de Formentera”

Projecte executiu de l'obra: Accés a la zona sociosanitària de Formentera