Certifcat de l'acord adptat en la sessió de la Comissió de Govern de 16 d'abril relativa a les adjudicacions de les exposicions al Centre "Gabrielet" 2021

Certifcat de l'acord adoptat en la sessió de la Comissió de Govern de 16 d'abril relativa a les adjudicacions de les exposicions al Centre "Gabrielet" 2021