Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles