Pressuposts Generals del Consell Insular de Formentera any a any

IBESTAT - Indicador Pressuposts Generals 2018

IBESTAT - Indicador Pressuposts Generals 2019

IBESTAT - Indicador Pressuposts Generals 2020